Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

Stichting Welzijn West Betuwe is een welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeente Geldermalsen. Zij richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Geldermalsen. Het gaat hierbij om het welzijn en welbevinden op psychisch, fysiek en sociaal vlak. Met daarbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbaren in de samenleving.
Welzijn West Betuwe doet dit door:

  • de inzet van deskundige medewerkers en vrijwilligers die;
  • werken vanuit een lokale verbondenheid;
  • met een methodologische aanpak;
  • inzetten op het betrekken en activeren van de omgeving.

Daarnaast biedt zij ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van kunst&cultuur en sport&bewegen.
Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. Tevens ondersteunt zij vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Welzijn West Betuwe heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de lokale bevolking op het gebied van welzijn en het beleid wordt hierop afgestemd.
Welzijn West Betuwe initieert innovatie projecten om hiermee nieuwe groepen te bereiken en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Verhalen tegen Eenzaamheid en Actief op Recept.
Het bestuur van Welzijn West Betuwe bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen slechts een vergoeding voor gemaakt kosten. De salariëring van de directeur is conform de CAO Welzijn.

De volledige naam van is Stichting Welzijn West Betuwe. Welzijn West Betuwe is gevestigd op de Rijksstraatweg 64-005 te Geldermalsen. RSIN:858373154.

Door middel van de links kunt u het jaarverslag 2015, zowel inhoudelijk als financieel en het beleidsplan 2016 – 2020 nalezen.

 

Back to Top