Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

Je kunt met allerlei verschillende vragen over vrijwilligerswerk bij ons terecht. Wij denken graag met vrijwilligers mee.

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen.
Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Onkostenvergoeding

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Een aantal organisaties vergoeden wel de werkelijk gemaakte kosten (reiskosten) of geven een vergoeding per dagdeel.  Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer informatie over onkostenvergoedingen vind je op www.vrijwilligerswerk.nl

Verzekering

De gemeente Geldermalsen heeft met ingang van 1 februari 2009 twee verzekeringspakketten voor vrijwilligers.  De verzekeringen zijn bedoeld voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kun je terecht op de site van de gemeente Geldermalsen: www.geldermalsen.nl

Vrijwilligerswerk en uitkering

Als je een uitkering hebt mag je vrijwilligerswerk doen als je daarvoor toestemming hebt van de uitkeringsinstantie. Neem contact op met jouw consulent om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat je geen werkzaamheden gaat doen waar normaal gesproken loon voor moet worden betaald. Het vrijwilligerswerk mag geen belemmering vormen om een reguliere baan te accepteren.

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering vindt u op vrijwilligerswerk.nl.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei is de AVG van kracht. Dat betekent dat je als vrijwilligersorganisatie/vereniging een aantal dingen moet hebben geregeld. Lees hier in 7 stappen hoe je het aan kunt pakken.

AVG in 7 stappen

 

Back to Top