Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

Als gevolg van de veelbesproken ‘sociale transities’, waarbij het Rijk taken heeft overgedragen aan gemeenten, is de Jeugdzorg per 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, is er een Jeugdwet geschreven. Deze maakt dat de gemeenten echt de rol van regisseur hebben als het gaat om jeugdbeleid. Het doel van het (lokale) jeugdbeleid is dat er uiteindelijk minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de professionele jeugdzorg. Om dit te realiseren is het belangrijk dat kinderen goed en gezond op kunnen groeien. Hiervoor is een goede sociale opvoedomgeving nodig, waarin kinderen tot bloei kunnen komen op basis van een goede geestelijke en fysieke gezondheid. Ook voor Welzijn West Betuwe is hierin een rol weggelegd. Welzijn West Betuwe stelt zichzelf daarom de volgende doelen:

  • Problemen bij opvoeden, opgroeien en gezondheid worden eerder gesignaleerd
  • Het aantal kinderen op gezond gewicht neemt toe
  • Vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen

 

Welzijn West Betuwe hoopt deze doelen te bereiken door het inzetten van combinatiefuncties. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is voor twee of meer sectoren (sport en onderwijs en/of cultuur en onderwijs). Het doel is om jeugd tot 18 jaar meer in contact te brengen met sport en cultuur, voor, op en na schooltijd met als uiteindelijk doel dat zij lid worden van een (sport)vereniging en actief (meer) sport gaan bedrijven. Een ander doel is dat zij in het algemeen meer specifieke kennis opdoen van de diverse mogelijkheden op het gebied van cultuur en/of sport.

Bij Welzijn West Betuwe zijn één coördinator combinatiefuncties en zes uitvoerende combinatiefunctionarissen in dienst, drie op het gebied van sport en drie op het gebied van cultuur. Deze worden ingezet op de (brede) basisscholen in de gemeente Geldermalsen.

Neem voor meer informatie contact op met Femke Broeders via 0345-820968 of mail fbroeders@welzijnwestbetuwe.nl

Back to Top