Jeugdsportfonds in gemeente Geldermalsen

In de gemeente Geldermalsen is sinds 2014 een lokaal Jeugdsportfonds actief. Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging. 

Ieder kind moet kunnen sporten. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdsportfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen.

Aanvragen

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Lokaal aanspreekpunt

In Geldermalsen  kunnen ouders terecht bij Femke Broeders van Welzijn West Betuwe, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdsportfonds. Femke Broeders is te bereiken via mail fbroeders@welzijnwestbetuwe.nl of telefoonnummer 06-18973043.

Intermediair worden en meer informatie

Mocht u als professional interesse hebben om intermediair te worden, of wilt u meer weten over het Jeugdsportfonds Gelderland, neem dan ook contact op of kijk voor meer algemene informatie op www.jeugdsportfonds.nl.