Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

In Geldermalsen is een project waarbij inwoners die 55 jaar of ouder zijn een gratis woonadvies kunnen krijgen ‘Lekker thuis wonen’. De gedachte hierachter is dat mensen langer in hun woning willen, en moeten, blijven wonen. Met een woonadvies kunnen ze zich hierop voorbereiden.

Wie een woonadvies aanvraagt, krijgt bezoek van een vrijwillige woonadviseur. Deze woonadviseur is getraind om adviezen te geven over het toekomstbestendig maken van een woning. Deze adviezen kunnen heel erg uiteenlopen. Kleine aanpassingen helpen een huis toekomstbestendig te maken. Denk hierbij aan beugels in het toilet, een extra trapleuning of het verlagen van drempels

Voor meer informatie contact op met Ineke van Hazendonk via 0345-573688 of mail ivanhazendonk@welzijnwestbetuwe.nl.

Meer informatie ‘Lekker thuis wonen’

Het aandeel 65-plussers in Geldermalsen neemt fors toe, van 14 procent in 2010 (3.714 senioren) naar 20 procent in 2025 (5.400 senioren). De vraag naar geschikte woningen voor ouderen neemt toe.

Probleemstelling

Senioren willen het liefst zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen. De woningen zijn lang niet altijd geschikt om comfortabel te kunnen blijven wonen. De oplossing is te vinden in het aanpassen en geschikter maken van woningen. In de eigen woning voelt men zich prettig, veilig en vertrouwd. Met relatief kleine aanpassingen kan het comfort van de woning merkbaar verbeterd worden. Op deze manier kunnen bewoners jarenlang met plezier in de woning blijven wonen.

Doelstelling

Het doel van het project opplussen van woningen is tweeledig:

  1. Bewustwording: Op gang brengen van een bewustwordingsproces bij inwoners van 65 jaar en ouder over de noodzaak om de huidige woning preventief aan te passen. Door het geschikt maken van de woning kan men er langer zelfstandig blijven wonen. De doelgroep zijn particulier eigenaren, huurders en vereniging van eigenaren;
  2. Gedragsverandering: bewoners verbeteren en passen hun woning aan rekening houden met de toekomst.

comfortabel wonen

Werkwijze

Nadruk op kleine en betaalbare verbeteringen en de belangrijkste verbeteringen die vallen voorkomen: tweede trapleuning, stroeve trap, goede en eventueel extra handgreep, goede verlichting binnen en buiten, anti-slip op de vloer.

Het project heeft vier speerpunten:

  1. Informeren;
  2. Motiveren en verleiden;
  3. Advies op maat;
  4. Ondersteunen

Het accent ligt op comfort en gemak.  Er is nadrukkelijk aandacht voor woning én de woonomgeving: buitenruimte, voorzieningen, welzijn en zorg aan huis.

Doelgroep

De doelgroep zijn particulier eigenaren, huurders en vereniging van eigenaren. Eventuele segmentering en focus op bepaalde doelgroepsegment moet nog worden ingevuld. Dit kan op basis van leeftijd, levensfase, generatie en/of geografisch gebied (stad en kleine kernen).

Het project wordt uitgevoerd door Welzijn West Betuwe.

Back to Top