Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

Contact maken en Nederlands spreken.
Bent u in Nederland komen wonen, maar bent u in een ander land geboren?  Welkom in Geldermalsen én in het Taalcafé!

Het Taalcafé is er voor Nieuwe Nederlanders die:
–  meer Nederlands willen spreken
–  meer contact willen maken met andere Nieuwe Nederlanders.

De opzet van het Taalcafé Geldermalsen is om samen met vrijwilligers op een ontspannen manier Nederlands te spreken.
Een taal leer je niet alleen uit een cursusboek (lezen, schrijven, grammatica); voor het beter spreken van een tweede taal is de praktijk heel belangrijk. Die praktijk bieden wij je in ons taalcafé.

 Hoe werkt het Taalcafé?

 Het Taalcafé start om 9.30 uur met koffie en thee. Om 10.00 uur gaan we in twee groepen met 2 vrijwilligers praten over twee verschillende onderwerpen.
Enige basiskennis van de Nederlandse taal is nodig om deel te kunnen nemen aan de conversatie.
Voor elk onderwerp hebben we 45 minuten bespreektijd, daarna gaan de groepen wisselen. Vier of vijf keer per jaar gaan we met de hele groep op excursie.

Het uitgangspunt van het Taalcafé.

Het uitgangspunt is om met elkaar een gezellige ochtend te hebben én Nederlands te spreken.

Kom eens langs om te kijken óf om meteen mee te praten. Aanmelden voor het Taalcafé is niet nodig. Het Taalcafé is geheel gratis. U betaalt uitsluitend uw eigen koffie of thee (€ 0,50).

Meer weten over het taalcafé of uitleg over het taalcafé in het Engels, Frans of Arabisch? http://taalcafegeldermalsen.jouwweb.nl/

AGENDA tot zomerstop

DatumGespreksonderwerpVrijwilligers
16 – 01 – 20181. Verkeersregels voor voetgangers en fietsersFerdie en Inez
2. DrinkenAnthonien en Nell
23 – 01 – 20181. Stukje tekst voorlezen, deelnemers geven aan of ze de tekst begrepen hebben, wat is de boodschap?Truus en Ferdie
2. BagageAnthonien en Inez
30 – 01 – 20181. Statiegeld op plastic flessen en blikjesTruus en Gerrit
2. TegenstellingenNell en Ferdie
06 – 02 – 20181. Verzorging – lichaam van jezelf, kind, zieke, gehandicapte, ouderenNell en Anthonien
2. GrammaticaTruus en Ferdie
13 – 02 – 20181. Rode kruisNell en Inez
2. Spreekbeurt, krantenartikelTruus en Anthonien
20 – 02 – 20181. E.H.B.O.Carla de Haas
2. Veiligheid in huisFerdie en Anthonien
06 – 03 – 20181. GrammaticaTruus en Inez
2. Kleien. (doe activiteit)Anthonien en Ferdie
13 – 03 – 20181. Gemeenteraadsverkiezingen/ referendumTruus en Inez
2. TheaterNell en Carolien
20 – 03 – 20181. De naaidoos – borduren, breien, naaienAnthonien, Ferdie en Nell
2. Straffen – belonenTruus
27 – 03 – 20181. Dierentuinen, waar, waarom, wat vind je er van?Truus
2. Spelletjes uit verschillende landenInez en Nell
03 – 04 – 20181. GrammaticaTruus en Ferdie
2. Ongemotoriseerd verkeer: fiets, step, rollator, kinderwagen, kruiwagen enz.Nell en Inez
10 – 04 – 20181. Reizen met de treinTruus en Carolien/ Nell
2. MariënwaerdtAnthonien en Inez
17 – 04 – 20181. Excursie met trein naar TielAllen
08 – 05 – 20181. Metropool
2. Grammatica
15 – 05 – 20181. De krant
2. Plastic afval en recyclen
22 – 05 – 20181. Spreekbeurt, krantenartikel
2. Dienst: werk, kerk, militair, trein/bus
29 – 05 – 20181. Kaarsen, gebruik, hoe worden ze gemaakt?
2. Sluitingen
05 – 06 – 20181. Koken/ bakken. (Doe activiteit)
2. Discussie ( gevorderden) + filmpjes
12 – 06 – 20181. Grammatica
2. Praten over meegebrachte foto’s
19 – 06 – 20181. Verpakkingen
2. Honing
26 – 06 – 20181. Musea
2. Huis van Oranje
03 – 07 – 2018Excursie museum Buren en OranjeAllen
10 – 07 -2018SlotbijeenkomstAllen

 

 

 

Lekker hapjes gebakken door de deelnemers

Samen werken aan taal

Back to Top