Vacature Combinatiefunctionaris Kunst&Cultuur met de specialisatie muziek

Combinatiefunctionaris Kunst&Cultuur met de specialisatie muziek 21,6 uur en 14,4 uur per week (tijdelijk)

In het kader van de rijksregeling voor combinatiefunctionarissen fungeert Welzijn West Betuwe in opdracht van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen als werkgever voor in totaal 8,6 fte aan combinatiefuncties en een buurtsportcoach. Bij een combinatiefunctie is de werknemer in dienst bij één werkgever, maar werkzaam voor twee of meer sectoren (sport en onderwijs en/of cultuur en onderwijs). Het doel is om kinderen meer in contact te brengen met sport en cultuur, zowel tijdens als na schooltijd. Daarnaast werkt de combinatiefunctionaris aan versterking van (sport)verenigingen en lokaal kunst en cultuuraanbod. De combinatiefunctionarissen werken volgens een drietrapsmodel waarbij kinderen onder schooltijd kennismaken, naschools verdiepen en daarna zoveel mogelijk doorstromen naar lokaal aanbod. De combinatiefunctionarissen voeren hun opdracht uit op 33 basisscholen in 3 gemeenten.  I.v.m. de huidige samenstelling van het team zijn wij op zoek naar iemand die vooral uitvoering geeft aan de onder- en naschoolse kunst&cultuur lessen muziek in Geldermalsen.

I.v.m verlof en het vertrek van een collega ontstaat er per 20 augustus 2018 een vacature van 21,6 uur per week voor de duur van een jaar en een tijdelijke vacature van 14,4 uur tot eind 2018. Het combineren van beiden vacatures is een optie. 

De combinatiefunctionaris Kunst&Cultuur heeft de volgende taken:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van lessen, activiteiten, en workshops kunst&cultuur, binnen de verschillende disciplines: muziek, theater, dans en multimedia, met als hoofdspecialisatie muziek. De lessen vinden zowel onder als na schooltijd plaats op de verschillende basisscholen in de gemeente Geldermalsen.
 • Inventariseren en signaleren van wensen en behoeften van kinderen, (hun) ouders en medewerkers binnen de (brede) scholen en dit vertalen naar concrete activiteiten, die inhoudelijk aansluiten op de leerlijnen van de betreffende scholen.
 • Contacten leggen en waar mogelijk samenwerken met relevante lokale aanbieders van activiteiten op het gebied van kunst&cultuur.
 • Verbindingen leggen tussen lokale partijen op het gebied van kunst&cultuur en onderwijs en waar mogelijk activiteiten initiëren en ondersteunen.
 • In overleg met collega combinatiefunctionarissen Sport&Bewegen, daar waar mogelijk, verbanden leggen tussen beide aandachtsgebieden
 • Promotie van de activiteiten d.m.v. onder meer sociale media en flyers etc. 

Profielschets voor Combinatiefunctionaris Kunst en Cultuur:

De Combinatiefunctionaris Kunst&Cultuur beschikt over de volgende capaciteiten en competenties: 

 • Minimaal MBO-werk- en denkniveau, opgedaan tijdens relevante opleiding op het gebied van muziek, (sociaal) cultureel werk en/of onderwijs
 • Aantoonbare ervaring in lesgeven en het organiseren en zelf uitvoeren van activiteiten/evenementen, binnen (sociaal) cultureel werk, onderwijs of verenigingsleven
 • Goede pedagogische eigenschappen en affiniteit/ervaring in het werken met jeugd in de leeftijd 4 t/m 12 jaar
 • Heeft affiniteit met (brede) scholen en haar doelstellingen
 • Is bij voorkeur beschikbaar op de volgende dagen; maandag, dinsdag en donderdag
 • Beschikt over een rijbewijs en auto en is bereid deze tijdens de werkzaamheden te gebruiken
 • Is bij voorkeur afkomstig uit Geldermalsen of directe regio
 • Is flexibel en in overleg inzetbaar, maar in elk geval ook na schooltijd

Verder wordt aan de volgende karaktereigenschappen veel belang gehecht:

 • Zelfstandigheid
 • Initiatiefrijk
 • Enthousiast en enthousiasmerend
 • Creatieve geest
 • (Zelf) reflecterend vermogen
 • Kunnen denken in mogelijkheden en oplossingen
 • Een dienstverlenende houding ten opzichte van de opdrachtgevers
 • Zich kunnen bewegen in het spanningsveld tussen de wensen en behoeften van de verschillende samenwerkingspartners
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen en een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
 • Collegiale werkhouding

 Arbeidsvoorwaarden:

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder directe aansturing van de coördinator combinatiefuncties. De combinatiefunctie Kunst&Cultuur wordt ingeschaald in schaal 6 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, functieniveau: Sociaal Cultureel Werker 2/sociaal Pedagogisch Werker 2. Er is geen vergoeding voor woon-werkverkeer. Wel worden dienstreizen conform de CAO vergoed. De CAO biedt een prima arbeidsvoorwaardenpakket met daarin o.a. een loopbaanbudget en een eindjaarsuitkering.

Indiensttreding is per 20 augustus 2018. Tot eind 2018 is een dienstverband voor 36 uur beschikbaar, deze kan ingevuld worden door twee personen. Voor de periode van een jaar tot 20-8-2019 is in ieder geval 21,6 uur beschikbaar. Voortzetting en uitbreiding van het contract na deze periode behoort tot de mogelijkheden.

 Sollicitaties:

Sollicitatiebrieven voorzien van cv kunt u t/m 17 juni 2018 richten aan:

Welzijn West Betuwe

t.a.v. Femke Broeders-van Werkhooven

Rijksstraatweg 64-005

4191 SG Geldermalsen

solliciteren@welzijnwestbetuwe.nl

o.v.v. Sollicitatie Combinatiefunctionaris kunst en cultuur

De eerste gesprekken zullen plaats vinden op 20 juni 2018, de tweede gesprekken op 27 juni. Voor verdere vragen kunt u terecht bij Femke Broeders-van Werkhooven 0345-820968 of 06-18973043