Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

Stichting Welzijn Neerijnen is een welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeente Neerijnen. Zij richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Neerijnen. Het gaat hierbij om het welzijn en welbevinden op psychisch, fysiek en sociaal vlak. Met daarbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbaren in de samenleving.

Welzijn Neerijnen doet dit door:

de inzet van deskundige medewerkers en vrijwilligers die;
werken vanuit een lokale verbondenheid;
met een methodologische aanpak;
inzetten op het betrekken en activeren van de omgeving.
Daarnaast biedt zij ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van kunst&cultuur en sport&bewegen.

Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. Tevens ondersteunt zij vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Welzijn Neerijnen heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de lokale bevolking op het gebied van welzijn en het beleid wordt hierop afgestemd.

Welzijn Neerijnen initieert innovatie projecten om hiermee nieuwe groepen te bereiken en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Welzijn op Recept en Actief op Recept.

Het bestuur van Welzijn Neerijnen bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen slechts een vergoeding voor gemaakt kosten.

Door middel van onderstaande links kunt u het jaarverslag 2016, het financieel jaarverslag 2016 en het beleidsplan 2016 – 2020 nalezen.

Rapportage 2016 Welzijn West Betuwe def

Jaarrekening SWN 2016

Beleidsvisie 2016 2020 SWGLN def

 

Back to Top