Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel.

Welzijn West Betuwe

Aangenaam, wij zijn Welzijn West Betuwe. Een nieuwe naam met een vertrouwd gevoel. Welzijn West Betuwe is de nieuwe naam van de welzijnsorganisaties in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Lees meer over Welzijn West Betuwe >>

U kunt met allerlei verschillende vragen over vrijwilligerswerk bij ons terecht. Wij denken graag met u mee.

Rechten en plichten voor vrijwilligers
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen.
Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

 

Onkostenvergoeding
Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt u hiervan ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer informatie over onkostenvergoedingen vind u op www.vrijwilligerswerk.nl

Verzekering
De gemeente Neerijnen heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De verzekeringen zijn bedoeld voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u terecht bij Thijs Schutter van de gemeente Neerijnen: thijs.schutter@neerijnen.nl

Vrijwilligerswerk en uitkering
Als u een uitkering hebt, mag u in principe vrijwilligerswerk doen. U heeft wel toestemming nodig van uw uitkeringsinstantie. Neem dus altijd contact op met uw consulent om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat u geen werkzaamheden gaat doen waar normaal gesproken loon voor moet worden betaald. Ook mag het vrijwilligerswerk geen belemmering vormen om een reguliere baan te accepteren.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering vindt u op vrijwilligerswerk.nl.

Back to Top