Natuurlijk moet iedereen even wennen aan de nieuwe naam en huisstijl, maar er verandert weinig voor hen. De drie organisaties zijn al geruime tijd één en daarmee is de samenwerking tussen de nieuwe gemeente ook al geruime tijd een feit.

Natuurlijk moet iedereen even wennen aan de nieuwe naam en huisstijl, maar er verandert weinig voor hen. De drie organisaties zijn al geruime tijd één en daarmee is de samenwerking tussen de nieuwe gemeente ook al geruime tijd een feit.

Als het nieuwe logo graag wilt ontvangen, neem dan contact op via de mail info@welzijnwestbetuwe.nl. Eén van onze medewerkers stuurt u dan het juiste logo toe.

We willen het oude logo niet meer gebruiken. Als u nieuw materiaal met het nieuwe logo nodig heeft, kunt u contact opnemen via de mail info@welzijnwestbetuwe.nl.

Jazeker, Welzijn West Betuwe blijft in alle kernen van de nieuwe gemeente actief en daar hebben we de eigen kantoren in Waardenburg, Asperen en Geldermalsen hard bij nodig.

U kunt terecht op onze drie locaties in Waardenburg, Asperen en Geldermalsen. Voor vragen die niet specifiek over een bepaalde gemeente gaan, kunt u het beste contact opnemen met Welzijn West Betuwe in Geldermalsen.

We houden u graag op de hoogte! U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, maar u kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter. Voor het laatste nieuws kunt u ook altijd onze website in de gaten houden.

Stichting Welzijn West Betuwe is een welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Zij richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Geldermalsen. Het gaat hierbij om het welzijn en welbevinden op psychisch, fysiek en sociaal vlak. Met daarbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbaren in de samenleving.
Welzijn West Betuwe doet dit door:

  • de inzet van deskundige medewerkers en vrijwilligers die;
  • werken vanuit een lokale verbondenheid;
  • met een methodologische aanpak;
  • inzetten op het betrekken en activeren van de omgeving.

Daarnaast biedt zij ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van kunst&cultuur en sport&bewegen.
Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. Tevens ondersteunt zij vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Welzijn West Betuwe heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de lokale bevolking op het gebied van welzijn en het beleid wordt hierop afgestemd.
Welzijn West Betuwe initieert innovatie projecten om hiermee nieuwe groepen te bereiken en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Verhalen tegen Eenzaamheid en Actief op Recept.
Het bestuur van Welzijn West Betuwe bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen slechts een vergoeding voor gemaakt kosten. De salariëring van de directeur is conform de CAO Welzijn.

De volledige naam van is Stichting Welzijn West Betuwe. Welzijn West Betuwe is gevestigd op de Rijksstraatweg 64-005 te Geldermalsen. RSIN:858373154.

Ivm de fusie heeft Welzijn West Betuwe momenteel de aanvraag voor de ANBI status uitstaan. Door middel van de links kunt u de jaarverslagen van de rechtsvoorgangers van Welzijn West Betuwe bekijken. Het betreft het financieel en inhoudelijk jaarverslag van WelzijnGeldermalsen 2016 en van WelzijnNeerijnen 2017, zowel inhoudelijk als financieel en het beleidsplan 2016 – 2020 van Welzijn West Betuwe nalezen.

Welzijn West Betuwe hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers, cliënten, vrijwilligers en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Welzijn West Betuwe dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Welzijn West Betuwe houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt.

In dit privacy beleid staat beschreven hoe Welzijn West Betuwe persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle bij Welzijn West Betuwe aangesloten organisatieonderdelen.

U kunt het privacybeleid opvragen per mail via privacy@welzijnwestbetuwe.nl of downloaden via deze link. Via dezelfde mail kunt u een verzoek tot inzage of een verwijderingverzoek indienen voor persoonsgegevens.

Locatie Geldermalsen

Locatie Lingewaal

Locatie Neerijnen